Czym jest / nie jest uwielbienie

Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %s Czym jest / nie jest uwielbienie
8 01, 2020

Wewnętrzny związek pomiędzy Mszą św. a adoracją – papież Benedykt XVI

2020-01-08T11:00:55+01:00Konferencje/nauczania|

papież_Benedykt_XVI.jpg Wewnętrzny związek pomiędzy Mszą św. a adoracją Kulminacyjnym momentem Synodu była wspólna, wraz z licznymi wiernymi, adoracja eucharystyczna w Bazylice św. Piotra. Biorąc udział w tej modlitwie, zgromadzenie biskupów zwróciło uwagę, nie tylko słowami, na znaczenie wewnętrznej relacji pomiędzy celebracją eucharystyczną a adoracją. W tym ważnym aspekcie wiary Kościoła [...]

8 01, 2020

Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara jest relacją z żywą Osobą, którą się kocha – papież Franciszek

2020-01-08T10:43:50+01:00Konferencje/nauczania|

Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara jest relacją z żywą Osobą, którą się kocha. W Ewangelii (Mt 2,1-12) słyszeliśmy, że Mędrcy zaczynają przemawiać ujawniając swoje intencje: „Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (w. 2). Oddanie czci Bogu jest celem ich drogi, celem ich wędrówki. Istotnie, gdy przybyli [...]

2 12, 2019

Jesteś stworzony po to, byś wielbił Boga – Jean Lafrance

2019-12-02T13:14:21+01:00Artykuły|

Jesteś stworzony po to, byś wielbił Boga - Jean Lafrance Jesteś stworzony po to, byś wielbił Boga  Jean Lafrance W modlitwie pociąga cię przede wszystkim działanie mi­łości Boga, która cię zbawiła przez Jezusa Chrystusa. Ryzy­kujesz tu, że sam siebie umieścisz w centrum zainteresowa­nia i zamkniesz się w kręgu duchowego utylitaryzmu. [...]

2 12, 2019

Dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego? Ks. dr Mirosław Cholewa

2019-12-02T12:55:25+01:00Artykuły|

Dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego? Ks. dr Mirosław Cholewa Wśród form modlitwy, jakie praktykujemy w chrześcijaństwie, uwielbienie zajmuje miejsce centralne, świadczy o tym choćby fakt, że sam Chrystus nadał mu charakter sakramentalny w Eucharystii. Można się zastanowić, dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego? Uwielbienie zawiera w sobie [...]

19 11, 2019

Uwielbienie wg św. Ignacego Loyoli, Wojciech Werhun SJ

2019-12-02T12:54:25+01:00Artykuły|

Uwielbienie wg św. Ignacego Loyoli, Wojciech Werhun SJ „Więcej uwielbienia! Więcej chwały! Bezustannie chwalić i czcić, bardziej i bardziej, więcej i mocniej!” To brzmi jak prowadzenie modlitwy przez jakiegoś obłąkanego pseudocharyzmatyka, który próbuje rozkręcić w ekstazie siebie i innych. Czy na pewno? W rzeczywistości są to obsesyjne myśli pewnego człowieka, który żył [...]

15 11, 2019

Modlitwa chrześcijańska jako uwielbienie i adoracja, o. Jerzy Gogola OCD

2019-11-18T14:49:07+01:00Artykuły|

Modlitwa chrześcijańska jako uwielbienie i adoracja Modlitwa chrześcijańska jako uwielbienie i adoracja Cztery formy relacji człowieka z Bogiem Cztery formy relacji człowieka z Bogiem nie stanowią czterech jakościowo różnych rodzajów modlitwy. Są jedynie wyrazem osobistych sytuacji, w jakich znajduje się człowiek modlitwy. Natomiast podstawowa modlitewna relacja człowieka z Bogiem, niezależna [...]

15 11, 2019

Czym jest uwielbienie? Halina Płoskonka OCDS

2019-11-18T15:01:17+01:00Artykuły|

Czym jest uwielbienie? Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: “Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierna Miłość” (KKK 2096). Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie” (KKK 2097). “Zawsze…trzeba się [...]

9 11, 2019

Modlitwa uwielbienia jest fundamentem całej naszej modlitwy. Włodzimierz Zatorski OSB

2019-11-18T15:07:33+01:00Artykuły|

Modlitwa uwielbienia jest fundamentem całej naszej modlitwy. Modlitwa uwielbienia uważana jest za najwyższy stopień modlitwy, gdyż jest ona najbardziej wolna od własnej korzyści. O ile dziękczynienie związane jest z jakimś dobrem, którego sami doświadczamy lub otrzymali go inni, dla których o takie dobro się modliliśmy, o tyle w uwielbieniu wyrażamy radość i [...]

5 11, 2019

Zainwestuj w uwielbienie! Grzegorz Mazur OP

2019-11-18T15:06:11+01:00Artykuły|

Zainwestuj w uwielbienie! Dla wielu katolików modlitwa uwielbienia pozostaje wciąż nieodkryta. Najpopularniejszą i często jedyną – lub prawie jedyną – praktykowaną formą rozmowy z Panem Bogiem pozostaje modlitwa prośby – od święta przeplatana dziękczynieniem. Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia [...]

25 06, 2019

Uwielbienie to styl życia!

2019-11-05T12:42:07+01:00Artykuły|

Uwielbienie to styl życia! Każdy z nas ma zdolność wielbienia, cały świat jest otwarty na uwielbienie. Pytanie tylko: kogo lub co uwielbiamy – gwiazdy rocka, pieniądze, rzeczy, przyjemności? Czy pragniesz żyć uwielbieniem Boga i temu poświęcać swój czas i energię? Czym zatem jest uwielbienie? W języku greckim składają się na nie trzy [...]