Jezuici

Ładowanie Wydarzenia

← Wróc do Wydarzenia

Jezuici

|http://www.medytacja.online

 

Jezuici

Jezuici

Jezuici

Naszym celem jest służba Chrystusowi w Kościele pod przewodnictwem Namiestnika Chrystusowego na ziemi według dewizy „na większą chwałę Bożą”.

Jesteśmy katolickim zakonem.

Od prawie 500 lat działamy wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Świat.

Nasz zakon został założony przez XVI-wiecznego baskijskiego rycerza – Ignacego z Loyoli.

W młodości przyuczany był do służby na dworze królewskim i wiódł rozrywkowy żywot. W 1521 roku z narażeniem życia bronił twierdzy Pampeluny przed francuskim najazdem. Podczas bitwy kula armatnia roztrzaskała mu lewą nogę.

W czasie rekonwalescencji, w czasie której wielokrotnie był bliski śmierci, zaczął czytać Ewangelię. Po odzyskaniu zdrowia postanowił zerwać z próżnym życiem, by całkowicie należeć do Jezusa. Swój rycerski strój zostawił żebrakowi.

„Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam.”

Poświęcił się posłudze chorym. Przeżywał także ciężką walkę duchową, z której wyszedł obronną ręką. Swoje mistyczne przeżycia spisywał, tworząc zręby słynnego podręcznika życia duchowego, czyli „Ćwiczeń Duchowych”.

Wkrótce przyłączyli się do niego pierwsi towarzysze. By zachować jedność w grupie przyjaciół oddanych Panu, postanawiają założyć zakon, który jako cel postawił sobie wierną służbę Ojcu Świętemu. (Więcej o historii Jezuitów)

Podstawą reguły zakonu uczynił surowe posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, wyrzeczenie się wszelkiej wolności osobistej, bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, w myśl hasła: Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Kościołem) – (Więcej o jezuickiej duchowości)

Jezuici byli kaznodziejami i spowiednikami władców. W czasach kontrreformacji opanowali szkolnictwo średnie i wyższe. Wykazywali niezwykłą gorliwość w duszpasterstwie robotników, występując nieraz w roli trybunów ludowych.

Często zmieniali miejsce zamieszkania, żyli w oderwaniu państw i narodów. Jezuicki kosmopolityzm napotykał na zdecydowany sprzeciw monarchii absolutnych. Pod naciskiem wielu rządów, papież Klemens XIV w 1773 roku zarządził kasatę zakonu.

Za zgodą carycy Katarzyny II zakon przetrwał jedynie na terenie Rosji do chwili gdy Pius VII w 1814 roku przywrócił istnienie zakonu w całym Kościele. (Więcej o kasacie zakonu)

Jezuici dzisiaj: 

  • 16700 członków zakonu
  • 230 świętych i błogosławionych
  • 499 liceów i uniwersytetów
  • 42 placówki w Polsce

„Gdziekolwiek w Kościele, także na najtrudniejszych i najbardziej wysuniętych obszarach, na rozdrożach ideologii, na społecznych frontach dokonywała się i wciąż dokonuje konfrontacja palących pragnień człowieka i odwiecznego przesłania Ewangelii, tam byli i wciąż są jezuici.”

papież Paweł VI

Zostań w domu, jeżeli myśl o wstąpieniu jest powodem twojego niepokoju albo czyni ciebie nerwowym; nie przychodź do nas, jeżeli masz Kościół za macochę, a nie kochasz go jak matkę; nie przychodź, jeżeli sądzisz, że wyświadczysz łaskę Towarzystwu.

Przyjdź do nas, jeżeli służba Chrystusowi jest sensem twojego życia; jeśli masz kręgosłup dość mocny, umysł otwarty, jasne idee i serca większe niż świat,jeśli umiesz pożartować z innymi, a czasem pośmiać się także z siebie.

o. Pedro Arrupe SJ Generał Towarzystwa Jezusowego 1965-1983

(Zostań jezuitą)

 

Luty 2020

Marzec 2020

Kwiecień 2020