Człowiek bez modlitwy uwielbienia nie żyje

Człowiek bez modlitwy uwielbienia nie żyje

W tym wywiadzie Ks. Jan Reczek (rekolekcjonista, autor książek: „TO JEZUS LECZY ZŁAMANYCH NA DUCHU. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie”, „RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI LECZ TEN SAM DUCH. O charyzmatach, Odnowie w Duchu Świętym i zmaganiu z mocami ciemności” oraz „JEZUS LECZY DZISIAJ. Świadectwa”, przewodniczy Mszom Świętym z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne w pierwsze soboty miesiąca w kościele Księży Pallotynów w Krakowie, pełni także posługę modlitwy o uwolnienie) rozmawia z Emilią Drożdż (portal Fronda.pl) o modlitwie uzdrowienia.

Fragment tego wywiadu poniżej:

Portal Fronda.pl: Dlaczego mówi się, że uwielbienie to najważniejsza i „najskuteczniejsza” modlitwa?

Ks. Jan Reczek: Pewnie dlatego, że ona właśnie wyraża relację Bóg  człowiek w prawdziwej perspektywie. Bóg jest Dawcą. Jest Stwórcą wszystkiego. Ja jestem stworzeniem. Wszystko otrzymałem – moje istnienie zostało mi podarowane. Wszystko, co mam, jest łaską. Postawa uwielbienia najbardziej odzwierciedla ten właśnie porządek, najbardziej określa, kto jakie miejsce zajmuje. Gdy uwielbiam, nie koncentruję się na sobie, ważny jest Ten, który Jest. Okazuje się, że właśnie wtedy moje serce pozostaje najbardziej otwarte na Boże działanie.

Panu Bogu nasze uwielbienie nie jest chyba do szczęścia potrzebne?

On rzeczywiście nic od nas nie potrzebuje, jest doskonałością, jest pełnią. Nic Mu nie możemy dodać, ale pragnieniem Jego miłości jest, żeby ta pełnia jakby przelewała się do „innych naczyń”, do żywych ludzkich serc. Kiedy to się może dokonywać? Właśnie wtedy, kiedy zajmujemy swoje miejsce –uznając kim wobec Niego jesteśmy i Kim On jest – pozwalamy Mu działać w sobie. I wtedy doświadczamy najhojniejszego obdarowania.

[…]

Poruszane są w tym tekście również takie tematy jak:

  • Zasadnicza „teologiczna” różnica między modlitwą uwielbienia a modlitwą dziękczynienia.
  • Jaka jest najważniejsza modlitwa uwielbieni? Jak ją przeżywać?
  • Czy różaniec jest modlitwą uwielbienia?
  • Jak w praktyczny sposób, w codzienności możemy uwielbiać Boga?
  • Jaką wartość ma taka modlitwa wspólnotowa?
  • Czy warto modlić się o dar języków?
  • Czym różni się cześć jaką oddajemy świętym, od tej, która przysługuje wyłącznie Bogu?
  • Czy modlitwa uwielbienia jest obecna w życiu Kościoła Katolickiego?

Cały wywiad możesz znaleźć tutaj: Człowiek bez modlitwy uwielbienia nie żyje

Bardzo polecamy ten tekst wszystkim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o modlitwie uwielbienia.