Artykuły

Strona główna/Artykuły

Artykuły na temat uwielbienia

2 12, 2019

Jesteś stworzony po to, byś wielbił Boga – Jean Lafrance

2019-12-02T13:14:21+01:00Artykuły|

Jesteś stworzony po to, byś wielbił Boga - Jean Lafrance Jesteś stworzony po to, byś wielbił Boga  Jean Lafrance W modlitwie pociąga cię przede wszystkim działanie mi­łości Boga, która cię zbawiła przez Jezusa Chrystusa. Ryzy­kujesz tu, że sam siebie umieścisz w centrum zainteresowa­nia i zamkniesz się w kręgu duchowego utylitaryzmu. [...]

2 12, 2019

Dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego? Ks. dr Mirosław Cholewa

2019-12-02T12:55:25+01:00Artykuły|

Dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego? Ks. dr Mirosław Cholewa Wśród form modlitwy, jakie praktykujemy w chrześcijaństwie, uwielbienie zajmuje miejsce centralne, świadczy o tym choćby fakt, że sam Chrystus nadał mu charakter sakramentalny w Eucharystii. Można się zastanowić, dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego? Uwielbienie zawiera w sobie [...]

19 11, 2019

Uwielbienie wg św. Ignacego Loyoli, Wojciech Werhun SJ

2019-12-02T12:54:25+01:00Artykuły|

Uwielbienie wg św. Ignacego Loyoli, Wojciech Werhun SJ „Więcej uwielbienia! Więcej chwały! Bezustannie chwalić i czcić, bardziej i bardziej, więcej i mocniej!” To brzmi jak prowadzenie modlitwy przez jakiegoś obłąkanego pseudocharyzmatyka, który próbuje rozkręcić w ekstazie siebie i innych. Czy na pewno? W rzeczywistości są to obsesyjne myśli pewnego człowieka, który żył [...]

15 11, 2019

Modlitwa chrześcijańska jako uwielbienie i adoracja, o. Jerzy Gogola OCD

2019-11-18T14:49:07+01:00Artykuły|

Modlitwa chrześcijańska jako uwielbienie i adoracja Modlitwa chrześcijańska jako uwielbienie i adoracja Cztery formy relacji człowieka z Bogiem Cztery formy relacji człowieka z Bogiem nie stanowią czterech jakościowo różnych rodzajów modlitwy. Są jedynie wyrazem osobistych sytuacji, w jakich znajduje się człowiek modlitwy. Natomiast podstawowa modlitewna relacja człowieka z Bogiem, niezależna [...]

15 11, 2019

Czym jest uwielbienie? Halina Płoskonka OCDS

2019-11-18T15:01:17+01:00Artykuły|

Czym jest uwielbienie? Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: “Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierna Miłość” (KKK 2096). Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie” (KKK 2097). “Zawsze…trzeba się [...]

9 11, 2019

Modlitwa uwielbienia jest fundamentem całej naszej modlitwy. Włodzimierz Zatorski OSB

2019-11-18T15:07:33+01:00Artykuły|

Modlitwa uwielbienia jest fundamentem całej naszej modlitwy. Modlitwa uwielbienia uważana jest za najwyższy stopień modlitwy, gdyż jest ona najbardziej wolna od własnej korzyści. O ile dziękczynienie związane jest z jakimś dobrem, którego sami doświadczamy lub otrzymali go inni, dla których o takie dobro się modliliśmy, o tyle w uwielbieniu wyrażamy radość i [...]

5 11, 2019

Zainwestuj w uwielbienie! Grzegorz Mazur OP

2019-11-18T15:06:11+01:00Artykuły|

Zainwestuj w uwielbienie! Dla wielu katolików modlitwa uwielbienia pozostaje wciąż nieodkryta. Najpopularniejszą i często jedyną – lub prawie jedyną – praktykowaną formą rozmowy z Panem Bogiem pozostaje modlitwa prośby – od święta przeplatana dziękczynieniem. Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia [...]

25 06, 2019

Uwielbienie to styl życia!

2019-11-05T12:42:07+01:00Artykuły|

Uwielbienie to styl życia! Każdy z nas ma zdolność wielbienia, cały świat jest otwarty na uwielbienie. Pytanie tylko: kogo lub co uwielbiamy – gwiazdy rocka, pieniądze, rzeczy, przyjemności? Czy pragniesz żyć uwielbieniem Boga i temu poświęcać swój czas i energię? Czym zatem jest uwielbienie? W języku greckim składają się na nie trzy [...]

24 03, 2019

Uwielbienie prowadzi do uzdrowienia – Marcin Jakimowicz, Gość.pl

2019-03-24T18:02:22+01:00Artykuły|

Uwielbienie prowadzi do uzdrowienia Uwielbienie prowadzi do uzdrowienia Mimo udręki, wejdź w modlitwę wielbiącą. To lekarstwo. W dzisiejszym psalmie słowo: „chwalcie” występuje 11 razy. To precyzyjna podpowiedź. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, chwalcie za niezmierzoną Jego wielkość. – Uwielbiaj [...]

14 02, 2019

Katechizm Kościoła Katolickiego o modlitwie uwielbienia

2019-03-24T14:59:43+01:00Artykuły|

Katechizm Kościoła Katolickiego o modlitwie uwielbienia Katechizm Kościoła Katolickiego o modlitwie uwielbienia Katechizm Kościoła Katolickiego w wielu miejscach wspomina o uwielbieniu i adoracji. Poniżej cytujemy te fragmenty. Fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego, które bezpośrednio dotyczą modlitwy uwielbienia: 2639 Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg [...]