W tym artykule Roman Zając (Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”), w oparciu o cytaty z Pisma Świętego, proponuje 7 sposobów w jaki możemy uwielbiać Pana Boga:

 

(…)

W Starym Testamencie znajdziemy liczne przykłady uwielbienia Boga rozumianego właśnie jako osobiste lub kolektywne wyśpiewywanie i wygrywanie Bogu pieśni pochwalnych i dziękczynnych, wznoszenia okrzyków, klaskania, podnoszenia rąk, pląsania itp. Można podać wiele fragmentów Pisma Świętego, które o tym mówią. Oto kilka z nich:

Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, pośród narodów głoście Jego dzieła” (Ps 9, 12)

Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!” (Ps 30, 5)

Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę!” (Ps 81, 2-3)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda – wśród wszystkich ludów! Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały” (Ps 96, 1-4)

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!” (Ps 98, 5-6)

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie! Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach brzęczących” (Ps 150, 3-5).

Św. Paweł napisał zaś: „Przemawiając jedni do drugich, posługujcie się psalmami, hymnami i pieśniami, pełnymi ducha [gorliwości] śpiewajcie Panu i wysławiajcie Go w waszych sercach” (Ef 5,19)

Osoby dotknięte kompletnym brakiem słuchu wydają się być tu pokrzywdzone, ale przecież jest takie przysłowie, że kto śpiewa dwa razy się modli, a kto fałszuje – trzy razy. Ważniejsze jest, aby płynęło to z serca.

(…)

Siedem sposobów uwielbienia naszego Stwórcy proponowane przez autora to:

  1. Śpiewająco i grająco;
  2. Taniec przed Bogiem;
  3. Razem z aniołami;
  4. Razem z przyrodą;
  5. Zachwyt nad cudem życia;
  6. W duchu i prawdzie;
  7. Całym swoim życiem;

(…)

Coraz częściej mówi się, że uwielbianie Boga powinno być stylem całego życia. To znaczy, że prawda o naszym uwielbieniu Boga powinna wyrażać się w codziennych czynach oraz nastawieniu do Boga i bliźnich Prawdziwe uwielbienie to po prostu jest to, co robimy w codziennym życiu w relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Nic tak Boga nie uwielbia i nie przynosi Mu tyle chwały, jak nasze pokorne z Nim przebywanie i świętość życia. Jezus powiedział zadziwiające słowa: „Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15, 8; Zobacz także Mt 5:16; 1 Kor 6, 20; 2 Kor 9,13). Dlatego św. Paweł wzywa „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).

Uwielbianie Boga przez posłuszeństwo i pobożne życie, jest to najwyższa forma uwielbienia Naszego Ojca, a zarazem najtrudniejsza.

Cały artykuł dostępny jest tutaj: 7 sposobów na uwielbienie Boga